EPB-CERTIFICAAT

Zeer zuinig

A ≤ 45
B 46 - 95
C 96 - 150
D 151 - 210
E 211 - 275
E -
F 276 - 345
G > 345

Zeer energieverslindennd

 

Het totale theoretische primaire energieverbruik van deze woning is
26105 kWh/Jaar
Verwarmd vloeroppervlak
99 m²
Specifiek primair energieverbruik
263 kWh/m².Jaar

 

ELEKTRISCH CERTIFICAAT

VERSLAG VAN HET CONFORMITEITSONDERZOEK EN/OF DE INSPECTIE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

De bestaande installatieConform


Bezoekende
agent

Khalid Belamin Temsamani

Datum
 

26/07/2022

Volgend
controlebezoek

26/07/2043

FR NL