Oppervlak : 118.16 m²

Verhaallijn : D291h3

 

 

ENERGIEPRESTATIES

Zeer zuinig

A ≤ 0   A+
0 < A ≤ 100   A
100 < B ≤ 200   B
200 < C ≤ 300   C
C
300 < D ≤ 400   D
400 < E ≤ 500   E
F > 500   F

Zeer energieverslindennd

 

Het totale theoretische primaire energieverbruik van deze woning is
37.617 kWh/Jaar
Specifiek primair energieverbruik
245 kWh/m².Jaar

 

ELEKTRISCH CERTIFICAAT

VERSLAG VAN HET CONFORMITEITSONDERZOEK EN/OF DE INSPECTIE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

De bestaande installatieConform


Bezoekende
agent

JEROEN VAN GORP

Datum
 

26/01/2018

Volgend
controlebezoek

26/01/2043

ASBESTCERTIFICAAT

Eindconclusie volgens de wetgeving:

Asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

Asbestmaterialen

2

Beperking

1

Uitsluitingen

0


Het pand voldoet nu al aan de doelstelling van de Vlaamse overheid om asbestveilig te zijn.


Bezoekende agent

Ismail El Mourabet - DES-D1BX7

Uitgegeven op :

01.08.2023

Geldig tot

01.08.2033

Attestnummer

20230801-000410.000