Oppervlak : 924.12 m²

Verhaallijn : B60d2

Bodemonderzoek en sanering
Geen bijzondere opmerking
Bron : Klik hier
overstromingsgevaar
Geen bijzondere opmerking
Bron : Klik hier

 

 

ENERGIEPRESTATIES

Zeer zuinig

A ≤ 0   A+
0 < A ≤ 100   A
100 < B ≤ 200   B
B
200 < C ≤ 300   C
300 < D ≤ 400   D
400 < E ≤ 500   E
F > 500   F

Zeer energieverslindennd

 

Het totale theoretische primaire energieverbruik van deze woning is
11539 kWh/Jaar
Specifiek primair energieverbruik
131 kWh/m².Jaar

 

ELEKTRISCH CERTIFICAAT

VERSLAG VAN HET CONFORMITEITSONDERZOEK EN/OF DE INSPECTIE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

De bestaande installatieConform


Bezoekende
agent

CARL VANDERVOST

Datum
 

26/05/2023

Volgend
controlebezoek

26/05/2048

FR NL