Brusselstraat 418

 

 

Brusselstraat 418

Groot-Bijgaarden

Woning is gelegen tegenover een Delhaize. Er zijn een paar scholen op minder dan 1 km daarvandaan. Autosnelweg is heel makkelijk bereikbaar. Mooi groen achter de tuinen.

180 m²

Woonoppervlak33 m²

Terras5

Slaapkamers2

Badkamers1

Garagepeb

Prix

592.450 €180 m²

Woonoppervlak


33 m²

Terras


5

Slaapkamers


2

Badkamers


1

Garage

 

Prix

592.450 €

peb

 

 


Volledige technische audit

Plannen
  


Elektrisch certificaat


Kadastrale gegevens

Energieprestatie van
gebouwen (PEB)


Aanbod

 

Google
Kaartgegevens © 2021 Google
Données cartographiques ©2021 Google

vervoer-Bushalte Groot-Bijgaarden Rood Huis - Bus 355

vervoer-Bushalte Groot-Bijgaarden Molenberg - Bus 136

vervoer-Station Dilbeek

 

Google
Kaartgegevens © 2021 Google
Données cartographiques ©2021 Google

 

                   

    

 

 

 

 

 

Kadastrale gegevens

 

Oppervlakte van het land

 

 

 

 

Energieke prestaties

 

Specifiek primair energieverbruik 188 kWh/m².an

 

 

elektrische certificaat

 

NALEVING ONDERZOEK EN/OF LAAGSPANNING ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIE RAPPORT

De nieuwe faciliteit

Konforme

Overtredingen Bestaande installatie

Volledig elektrisch certificaat op aanvraagbezoeker middel

Jurgen Moens

Gedateerd
 

13/08/2003

De installatie moet
uiterlijk op

13/08/2028

 

 

 

100%

Stedenbouwkundige situatie

Overstromingsgebied, akoestische zone, sectorplan, stedenbouwkundige vergunning ...

66%

Verplichte certificeringen

Energiecertificering, conformiteit en elektrisch, olietank, vloer, ...

100%

0MGEVING
& TOEGANG

Beveiliging, inrichting, buitenconstructies, groenonderhoud, ...

100%

PATHOLOGIE VAN HET GEBOUW

Gegeneraliseerde vochtigheid, aanwezigheid van asbest, droogrot, termieten ...

95%

BUITENKANT VAN HET GEBOUW

Dak, buitenmuren, kozijnen en deuren, hemelwaterafvoer, ...

100%

WOONGEDEELTE
 

Structurele defecten, plaatselijke vochtigheid, sanitaire voorzieningen, werkende staat ...

100%

SECUNDAIRE
GEBOUWEN

Hallen en trappen, kelders, zolder en zolder, technische lokalen, ...

87%

TECHNISCHE VOORZIENINGEN

Verwarmingssysteem, sanitair warm water, elektriciteit, technisch onderhoud, ...

De ImmoPass score is het resultaat van een technische visuele audit op meer dan 80 controlepunten door een neutrale en onafhankelijke professional: Marc Opdebeeck (01/12/2021).
De budgetramingen in dit rapport worden louter ter informatie gegeven en vormen geen schatting.

Immopass-auditor

Algemeen advies op het gebied van energieprestaties van gebouwen

De isolatie van het huis voldeed aan de normen toen het huis in 2002 werd gebouwd. Dit lijkt misschien weinig vandaag.
De enige na-isolatie die relatief gemakkelijk te doen is, is de dakisolatie.
De dakisolatie is momenteel 8 cm, maar kan relatief gemakkelijk worden verhoogd tot 24 cm of zelfs 30 cm.

Algemene opmerkingen en adviezen van de inspecteur

Het huis is in goede staat, gelegen in een mooi gebied, met een mooie tuin met zwembad en een vrij uitzicht aan de achterzijde.
Het maakt een verhuizing met minimale kosten mogelijk.
In de nabije toekomst zal moeten worden gedacht aan het herstellen van de bakstenen en de voegen in de puntgevel en op de hoek van de voorgevel en aan de installatie van mechanische afzuigingen in de toiletten en badkamers. Deze twee ingrepen zouden ongeveer 15.000 euro excl. BTW moeten kosten.

 

Stedenbouwkundige situatie 100%
Bevindt de Woning zich in een bePaalde akoestische zone/ met geluidsoverlast ?
100%
Bevindt de Woning zich in een overstromingsgebied?
100%
Zijn er stedenbouWkundige vergunningen uitgegeven ?
Zijn ze in overeenstemming met het bestaande gebouW?
100%

De bouwvergunning voor het huis is verleend geweest op 12.11.2002.
Het huis is in overeenstemming met de bouwvergunningaanvraag.
Het zwembad werd in 2006 gebouwd. Er is geen bewijs dat er een bouwvergunning werd aangevraagd.
Dit is niet belangrijk, want vanaf 2010 hoeft er geen bouwvergunning meer te worden aangevraagd onder bepaalde voorwaarden, die hier vervuld zijn.
Sinds 1 december 2010 kan onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling worden gekregen voor het bouwen van een niet overdekte constructie tot maximaal 80m2 in de zij- of achtertuin. Deze 80m2 bevatten ook de reeds bestaande niet overdekte constructies zoals een terras, siervijver, bestaande zwembaden, ...
Een vrijstelling kan in Vlaanderen gekregen worden onder bepaalde voorwaarden:
De constructie blijft meer dan 1 meter verwijderd van de perceelgrens
De constructie is minder dan 30 meter verwijderd van de woning
De constructie mag niet in een kwetsbaar gebied liggen
De constructie mag niet gebouwd worden in een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan, of in de 5 meter brede strook langs de over van een waterloop.
Voldoen de zwembadplannen aan deze voorwaarden, dan is er in principe geen bouwvergunning nodig.

 

VERPLICHTE CERTIFICERINGEN 66%
Werd het ePc-certificaat uitgegeven en is het geldig?
100%

Op het energieprestatiecertificaat staat PROF en het is niet gedateerd. Het is dus een voorlopig attest v66r registratie in de databank van het Vlaamse Gewest. We hebben echter geen reden om te vermoeden dat het certificaat niet volledig is. De gevelwanden zijn ge’isoleerd met 5cm XPS.
De vloerplaat is ge’isoleerd met 5cm XPS.
De daken zijn ge’isoleerd met 8 cm met een onbekende isolatie, waarschijnlijk minerale wol. De gevelwanden zijn ge’isoleerd met 5cm XPS.
De vloerplaat is ge’isoleerd met 5cm XPS.
De daken zijn ge’isoleerd met 8 cm onbekende isolatie, waarschijnlijk minerale wol.
Volgens de huidige normen van 2021 lijkt het huis slecht ge’isoleerd te zijn, maar in 2002 voldeed het huis volledig aan de normen van die tijd.
Het rapport is op een punt onjuist, de ketel is wel een condensatieketel met gesloten cyclus.
De ketel is dus onlangs vervangen geweest.

Werd het conformiteitsattest van de gasins-tallatie uitgegeven en is het conform ?
Niet beschikbaar

De gasontvangst is niet beschikbaar, maar de installatie lijkt in orde te zijn, anders zou de gasleverancier waarschijnlijkgeweigerd hebben de meter te openen.

Werd het elektriciteitsattest uitgegeven en is het conform ?
100%

 

TOEGANG, OMGEVING & BEPLANTINGEN 100%
Beplanting
100%

Zijn de tuin en beplanting onderhouden en verkeren zij in een aanvaardbare staat ?

Zeer goed onderhouden tuin met een klein exotisch accent.

Zijn er bomen of klimop planten aanwezig die problemen aan de structuur van het gebouw kunnen stellen ?

Zijn er beschermde /opmerkelijke bomen of hagen op het terrein aanwezig ?

Rondom de Woning
100%

Is er stilstaand water in contact met het gebouw? Is er een afvoersysteem aanwezig ?

erkeren de paden op het terrein in goede staat ?

Verkeert de omheining {barrieres, wanden,.) in goede staat ?

Toegang en situatie
100%

Is de toegang gemakkelijk en veilig ?

Zijn de weg en de voetpaden in goede staat ?

De verhardingen van de voetpaden en parkeerplaatsen zijn in zeer goede staat.
Er zijn zeer lichte verzakingen van de vloerbedekking in de buiten parkeerruimten opgemerkt.

Zijn er in de buurt structuren/bouwsels of woningen die problematisch kunnen zijn ?

Bijgebou
100%

Zijn er eventuele vaststellingen met betrekking tot het terras ?

Zijn er eventuele vaststellingen met betrekking tot de veranda ?

Geen veranda

Zijn er eventuele vaststellingen met betrekking tot het berghok ?

Zijn er eventuele vaststellingen met betrekking tot de buitengelegen garage(s) ?

Zijn er eventuele vaststellingen met betrekking tot de carport ?

Zijn er eventuele vaststellingen met betrekking tot het zwembad?

Mooi zwembad gebouwd in 2006, met betonnen structuur bedekt met een liner, omringend terras, sluitingsluik voor overwintering, buitendouche, verwarming door warmtepomp en waterzuiveringsapparatuur visueel in goede staat.

AfvoersYsteem van regenWater
100%

Verkeren de regengoten en regenpijpen in goede staat ?

Is de waterafvoer op adequate wijze aangelegd en op voldoende afstand gelegen van het gebouw ?

Is er een opvangsysteem voor regenwater ?

muren & bekledingen
83%

Zijn er in de structuur van het gebouw aanwijzingen van scheefstand,buiging of abnormale kromming ?

Zijn er barsten of gaten in de muren ?

Verkeren de gevel- en wandbekleding in goede staat ?

De hoek aan de straatkant en de puntgevel van het huis zijn zwaar blootgesteld aan slagregen.
Opvallend is dat de gevelstenen en hun voegen vaak erg nat zijn. Zware regenval gevolgd door vorst veroorzaakt mede de-gradatie van de stenen en hun voegen. Het opnieuw voegen van bepaalde delen van de muren en misschien het vervangen van een bepaald aantal bakstenen zijn essentiele werkzaamheden die op middellange termijn moeten worden uitgevoerd.

 

PATHOLOGIE VAN HET GEBOUW 100%
Is de aanWezigheid van asbest vastgesteld ?
100%

Aangezien het gebouw minder dan 20 jaar geleden werd gebouwd, is het hoogst onwaarschijnlijk dat de materialen nog grote hoeveelheden asbest bevatten. Kleine hoeveelheden kunnen nog aanwezig zijn in elektrische apparatuur, maar zijnniet gevaarlijk voor de gezondheid zolang zij in de kabels of apparaten opgesloten blijven.

afwezigheid van meru
100%
Afwezigheid van algemene vochtigheid
100%
Gebrek aan lood in de leidingen
100%

Lood wordt sinds het eind van de jaren zeventig niet meer gebruikt.WAfvoerbuizen zijn gemaakt van PVC of HOPE.aterleidingen zijn gemaakt van koper of alpex.

Afwezigheid van termieten
100%

Er is geen mechanisch ventilatiesysteem in de badkamers en wc’s. Er is zelfs geen natuurlijke bovenventilatie. Ventilatie is alleen mogelijk door de ramen in een gekantelde positie te openen. Er is echter geen condensatie, wat waarschijnlijk te danken is aan de geringe luchtdichtheid van het gebouw, waardoor een constante ventilatie mogelijk is, zelfs met gesloten ramen.

 

BUITENKANT VAN HET GEBOUW 95%
Dak
92%

Toont het dak tekenen van een abnormale knik of zwakte ?

Verkeert de dakbedekking in goede staat ?

Het platte dak van het bijgebouw op de begane grond is bedekt met een witte EPDM waterdichting. De uitvoering van dit type bekleding vereist zeer nauwkeurige metingen om in een stuk te kunnen worden gei’nstalleerd, zonder dat het mogelijk is achteraf te snijden of aan te passen. Het lijkt erop dat de installateur een membraan heeft geplaatst dat iets te klein was voor het dak, waardoor het niet met volledige in contact met de ondergrond kon worden aangebracht. Ditsoort gebrek zal waarschijnlijk de levensduur van de waterdichting verkorten.

Verkeren de dakpannen, het daklood, de toplaag van het dak en de schoorstenen in goede staat?

raamWerk & buitendeuren
100%

Erkeren het raamwerk, het houtwerk en buitenbeglazing in goede staat ?

Zijn de buitendeuren beveiligd en verkeren zij in goede staat ?

 

WOONGEDEELTE 100%
Algemene asPecten
100%

Zijn er in het woongedeelte aanwijzingen van scheefstand of kromming van de vloeren, wanden of plafonds? Zijn er aanwijzingen dat zij niet loodrecht liggen ?

Zijn er in het gebouw aanwijzingen van barsten of zwaktes in de murenof plafonds van structurele aard ?

Verkeren de woongedeelten in voldoende hygienische toestand ?

Zijn er rookmelders aanwezig in de vereiste ruimtes ?

We hebben geen raakmelders gezien. Dit prableem kan gemakkelijk warden apgelast.
Er kunnen twee detectaren warden ge’installeerd, die in brica-winkels kunnen warden gekacht vaar +/- 30 eura per stuk,de installatie vereist geen speciale vakkennis.

keuken
100%

Zijn er op de vloeren, muren of plafonds aanwijzingen van structurele ofvochtgebreken ?

Functioneren de ramen en deuren, en verkeren zij in goede staat ?

Functioneren de ramen en deuren, en verkeren zij in goede staat?

Functioneren de inbouwtoestellen (oven, fornuis, koelkast, ...) en verkeren ze in goede staat ?

Is er een afzuigkap aanwezig en functioneert het ?

Hebben de afvoerleidingen last van gebreken, vocht of roest ?

Is het keukenmeubilair correct geinstalleerd en in goede algemene staat ?

En beetje montageschuim was aan het eind van de installatie van de keuken niet verwijderd van een plint.

Living / saloon(s)
100%

Zijn er op de vloeren, muren of plafonds aanwijzingen van structureleof vochtgebreken ?

Functioneren de ramen en deuren, en verkeren zij in goede staat ?

Functioneert de aanwezige apparatuur en verkeert ze in goede staat ?

Badkamer / Douche
100%

Hebben de vloeren, muren of plafonds aanwijzingen van structurele of vochtgebreken ?

Functioneren de ramen en deuren, en verkeren zij in goede staat ?

Is er sprake van voldoende ventilatie (natuurlijke of mechanische ventilatie) ?

Er is geen mechanisch ventilatiesysteem in badkamers. Er is zelfs geen natuurlijke bovenventilatie.
Ventilatie is alleen mogelijk door de ramen in een gekantelde positie te openen. Er is echter geen condensatie, wat waarschijnlijk te danken is aan de geringe luchtdichtheid van het gebouw, waardoor een constante ventilatie mogelijk is, zelfs met gesloten ramen.

Hebben de afvoerleidingen en de sanitaire voorzieningen last van gebreken, vocht of roest ?

Bijna al het loodgieterswerk is ingebouwd.

Werden de sanitaire voorzieningen correct bevestigd en verkeren zij in een goede algemene staat ?

slaapkamers & kleedkamer
100%

Hebben de vloeren, muren of plafonds aanwijzingen van structurele of vochtgebreken ?

Functioneren de ramen en deuren en verkeren zij in goede staat ?

Functioneert de aanwezige uitrusting en verkeert het in goede staat ?

Sanitaires Wc
100%

Hebben de vloeren, muren of plafonds aanwijzingen van structurele of vochtgebreken ?

Functioneren de ramen en deuren, en verkeren zij in goede staat ?

Is er sprake van voldoende ventilatie (natuurlijke of mechanische afzuiging) ?

Er is geen mechanisch ventilatiesysteem in wc’s. Er is zelfs geen natuurlijke bovenventilatie. Ventilatie is alleen mogelijk door de ramen in een gekantelde positie te openen. Er is echter geen condensatie, wat waarschijnlijk te danken is aan de geringe luchtdichtheid van het gebouw, waardoor een constante ventilatie mogelijk is, zelfs met gesloten ramen.

Hebben de afvoerleidingen en de sanitaire voorzieningen last van gebreken, vocht of roest ?

Bijna al het loodgieterswerk is ingebouwd.

Werden de sanitaire voorzieningen correct bevestigd en verkeren zij in een goede algemene staat ?

 

SECUNDAIRE GEBOUWEN 100%
HALLEN & TRAPPEN
100%

Hebben de vloeren, muren of plafonds aanwijzingen van structurele of vochtgebreken ?

Functioneren de ramen en deuren, en verkeren zij in goede staat ?

Ijn de treden en trapleuning veilig en verkeren zij in goede staat?

zolder & kruiPruimte
100%

Heeft het dakgebinte aanwijzingen van zichtbare zwaktes, een knik of schimmel ?

Hebben de vloeren, muren of plafonds aanwijzingen van structurele of vochtgebreken?

Inpandige garage
100%

Hebben de vloeren, muren of plafonds aanwijzingen van structurele of vochtgebreken?

Functioneren de ramen en deuren, en verkeren zij in goede staat?

 

TECHNISCHE VOORZIENINGEN 87%

Opmerking: De prestaties van technische apparatuur worden beoordeeld in het PEB-certificaat. De opmerkingen in dit rapport geven aanvullende informatie op het gebied van kwaliteit van uitvoering, goed onderhoud en functionaliteit van de apparatuur.

Functioneert het verWarmingssYsteem en verkeert het in goede algemene staat?
100%

De ketel in de garage is een condensatieketel met een concentrisch schouw kanaal door gevel.
Het is een recente ketel van het merk Vaillant, model EcoTec Pro VC 246. Het lijkt in perfect werkende staat te zijn.De werking van deze ketel kan verder worden verbeterd door een Wi-fi thermostaat en een Wi-fi buitensensor toe te voegen. De twee kunnen worden gei’nstalleerd zonder dat er bedrading hoeft te worden aangelegd. Dit is een interessante investe-ring om de prestaties van de ketel te verbeteren en dus het confort en de gasrekening nog te verlagen.

Verkeert het gehele elektrische sYsteem in een goede algemene staat en functioneert het ?
100%
Ss er beWijs voorhanden van een regelmatig onderhoud van de technische uitrusting ?
NIET BESCHIKBAAR
Is er riolering aanWezig en functioneert het ?
100%

Het rioleringssysteem is goed gedocumenteerd op de plannen.
Bijna alle horizontale leidingen en inspectiekamers bevinden zich buiten het huis, wat het risico voor geuren ofterugstroming in het huis sterk vermindert.

Tonen de Waterleiding of de Waterteller tekenen van bijzondere gebreken ?
100%
Functioneert het WarmWatersYsteem en verkeert het in goede algemene staat ?
100%
Functioneren de aanvullende technische uitrus-ting en verkeren zij in goede staat
100%

 

Overstromingzone

Geen specifieke opmerkingen voor perceel C374s

Legende :

Laag gevaar
Middelmatig gevaar
Hoog gevaar

Bron : Klik hier

 

  Kom ik in aanmerking voor vermindering van het inschrijfgeld?

Aankoopprijs
Renovatie
Renovatie excl. btw {{ calculeData.renovationHTVA | number:2 }} €
BTW {{ calculeData.tva | number:2 }} €
Eigen fondsen
Te betalen waarborgsom (beschikbaar bij de verkoopovereenkomst) {{ calculeData.acompte | number:2 }} €
Resterende liquide middelen (besschikbaar op de verkoop {{ calculeData.avance | number:2 }} €
Overbruggingskrediet {{ calculeData.creditPont | number:2 }} €
Aankooprijs
Bestaand tegoed
Aankooprechten {{ calculeData.droit + calculeData.fraisNotaire | number:2 }} €
Verkooprechten {{ calculeData.droit | number:2 }} €
Vermindering
Notariskosten {{ calculeData.fraisNotaire | number:2 }} €
Andere kosten {{ calculeData.inscription + calculeData.fraisDossier + calculeData.autreFrais | number:2 }} €
Kosten in verband met de hypotheekakte {{ calculeData.inscription | number:2 }} €
Administratiekosten en bankexpertise {{ calculeData.fraisDossier | number:2 }} €
Andere kosten
Ontleend bedrag {{ calculeData.montantCredit | number:2 }} €
U kunt geen aanspraak maken op de toeslag.

Quota: {{ calculeData.quotite | number:2 }} %
Hypotheekbedrag   
Looptijd
Gekozen tarief: {{ calculeData.taux | number:2 }}%
Gekozen tarief: {{ calculeData.taux_between_80_90 | number:2 }}%
Gekozen tarief: {{ calculeData.taux_sup_90 | number:2 }}%
Maandelijkse betaling: {{ calculeData.mensualite | number:2 }} €
Tarief Type Pet Maandelijkse betaling Maandelijkse betaling min Maandelijkse betaling Max
{{ tx.banque }} {{ $index+1 }} {{ tx.taux | number:2 }}% {{ tx.type }} -{{ tx.capNeg }}%/+{{ tx.capPos }}% {{ tx.mens | number:2 }}€ {{ tx.min | number:2 }}€ {{ tx.max | number:2 }}€
Tarief Type Pet Maandelijkse betaling Maandelijkse betaling min Maandelijkse betaling Max
{{ tx.banque }} {{ $index+1 }} {{ tx.taux | number:2 }}% {{ tx.type }} -{{ tx.capNeg }}%/+{{ tx.capPos }}% {{ tx.mens | number:2 }}€ {{ tx.min | number:2 }}€ {{ tx.max | number:2 }}€
Tarief Type Pet Maandelijkse betaling Maandelijkse betaling min Maandelijkse betaling Max
{{ tx.banque }} {{ $index+1 }} {{ tx.taux | number:2 }}% {{ tx.type }} -{{ tx.capNeg }}%/+{{ tx.capPos }}% {{ tx.mens | number:2 }}€ {{ tx.min | number:2 }}€ {{ tx.max | number:2 }}€

Duur van detentie jaar (jaren)

Werkelijke winst 722.264 €

Rendement op activa 7,56%

Aankoopprijs {{ calculeData.prix | number:2 }} €
Renovatie + {{ calculeData.prixTransRenovation | number:2 }} €
Kosten + {{ calculeData.frais | number:2 }} €
Totale kostprijs + {{ calculeData.frais + calculeData.prixTransRenovation + calculeData.prix | number:2 }} €
Eigen middelen + overbruggingskrediet {{ calculeData.totalFP+calculeData.creditPont | number:2 }} €
Ontleend bedrag {{ calculeData.montantCredit | number:2 }} €
Totale kostprijs + {{ calculeData.creditPont + calculeData.totalFP + calculeData.montantCredit | number:2 }} €
quotiteit {{ calculeData.quotite | number:2 }} %
Jaarlijkse bruto huurinkomsten
Jaarlijkse lasten {{ calculeData.pourcentageCharge | number:2 }}% {{ calculeData.chargeLocatifAnnuel | number:2 }} €
Onroerend goed belasting {{ calculeData.precomteImmo | number:2 }} €
Andere jaarlijkse lasten
Jaarlijkse netto huurinkomsten {{ calculeData.revenuLocatifAnnuelNet | number:2 }} €
Totale huurinkomsten na {{ calculeData.dureeDetention }} jaar rekening houdend met een inflatie van % {{ calculeData.totalRevenuLocatif | number:2 }} €

Looptijd     {{ calculeData.duree | number:2 }} jaar

Tarief     {{ calculeData.taux | number:2 }} %

Maandlast     {{ calculeData.mensualite | number:2 }} €

Totale intrestlast na {{calculeData.dureeDetention}} jaar {{ calculeData.totalInteret | number:2 }} €
Totale kosten {{ calculeData.frais | number:2 }} €
Totaal {{ calculeData.InteretFrais | number:2 }} €
Niet-gerealiseerde meerwaarde {{ calculeData.pluvalueLatente | number:2 }} %
Meerwaarde van het pand na {{calculeData.dureeDetention}} jaar {{ calculeData.pluvalueBien | number:2 }} €
Totale huurinkomsten na {{ calculeData.dureeDetention }} jaar {{ calculeData.totalRevenuLocatif | number:2 }} €
Bruto winst op de basisprijs na {{ calculeData.dureeDetention }} jaar +{{ calculeData.gainBrut | number:2 }} €

{{ calculeData.gainReel | number:0 }} €

Werkelijke winst

= {{ calculeData.gainBrut | number:2 }} € (Brutowinst) - {{ calculeData.InteretFrais | number:2 }} € (Totale kosten)

0 %
{{ calculeData.rendementSurActif | number:2 }} %

Rentabiliteit op de activa

Op basis van {{ calculeData.totalFP+calculeData.creditPont | number: 2 }} € aan eigen middelen

Jaar Kosten Huurinkomsten Verdienen
{{ $index }} {{ ch.payment | number:2 }} € {{ ch.revenuLocatif | number:2 }} € {{ - ch.fondPropre | number:2 }} €
Hoog

BRUSSEL AGENTSCHAP Louizalaan 433 - 1050 Brussel

LA HULPE AGENTSCHAP Brusselsesteenweg 21 - 1310 Terhulp

Website: www.bytheway.be

Telefoon: +32 2 648 01 20

IPI - BIV 508.226